• Utrpeli ste ujmu

     

    na zdraví pri dopravnej nehode?

    viac

     

  • Získame pre Vás

     

    spravodlivé odškodné

     

    viac
  • U nás neplatíte žiadne

     

    poplatky vopred

    viac

  • Vypočítajte si výšku Vášho

     

    odškodného

Odškodné po nehode

Mali ste dopravnú nehodu? Utrpeli ste ujmu na zdraví? Získame pre Vás odškodnenie:

  • rýchlo a bez starostí
  • bez poplatkov vopred
  • v spravodlivej výške

Kalkulačka odškodného

Demo

Zaujíma Vás aká môže byť výška Vášho odškodnenia za nehodu?

Vypočítajte si svoje odškodné.

 

Novinky o odškodnom

SANUM Odškodné Po Nehode

SANUM vzniklo spojením dvoch latinských slov: SANITAS - zdravie a DAMNUM - škoda. Spoločnosť SANUM Odškodné Po Nehode, s.r.o. pomáha získať spravodlivú výšku náhrady škody spôsobenej na zdraví v dôsledku dopravnej nehody z povinného zmluvného poistenia vinníka nehody.

Sme tím profesionálov, ktorí sa venujú výlučne odškodneniu ujmy na zdraví. Získať odškodnenie pre našich klientov a odborná pomoc pri jeho vymáhaní tvorí našu hlavnú pracovnú náplň.

Naším hlavným cieľom je však pomôcť. Preto sa snažíme v maximálnej možnej miere pomáhať získať spravodlivú výšku odškodnenia za ujmu na zdraví účastníkom dopravných nehôd. Pri našej činnosti v prípade potreby spolupracujeme s renomovanými advokátskymi kanceláriami a posudkovými lekármi na území celého Slovenska.

Kontakt

Infolinka: 0903 132 896 (t-mobile)
0905 603 805 (O2)
Email: info@sanum.sk
Web: www.odskodneponehode.sk
www.sanum.sk

Viac o nás

SANUM Odškodné Po Nehode, s.r.o. pomáha získať spravodlivé odškodnenie za ujmu na zdraví po dopravnej nehode. Sme tím profesionálov, ktorí sa venujú odškodneniu dopravných nehôd. Nič dopredu neplatíte.