Mám právo na odškodné?

Boli ste účastníkom dopravnej nehody? Utrpeli ste ujmu na zdraví? Ak áno, s najväčšou pravdepodobnosťou máte právo na finančné odškodnenie.

Právo na odškodnenie má každý účastník dopravnej nehody, ak:

  • nehodu nezavinil, najmä vodič vozidla, ktorý nehodu nezavinil, spolujazdec, pasažier, chodec, cyklista a pod.;
  • následkom nehody utrpel akúkoľvek ujmu na zdraví
  • právo na odškodné uplatnil v premlčacej lehote (v niektorých prípadoch vieme získať odškodné aj 3 roky po nehode)

Právo na odškodné v sebe zahŕňa finančnú náhradu za:

  • vytrpené bolesti (bolestné)
  • sťaženie spoločenského uplatnenia (trvalé následky)
  • stratu na zárobku počas a po skončení pracovnej neschopnosti
  • stratu na dôchodku
  • účelne vynaložené náklady spojené s liečením (náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky, cestovné atď.).

 

Kontakt

Infolinka: 0905 603 805
0903 132 896
Email: info@sanum.sk
Web: www.odskodneponehode.sk
www.sanum.sk

Viac o nás

SANUM Odškodné Po Nehode, s.r.o. pomáha získať spravodlivé odškodnenie za ujmu na zdraví po dopravnej nehode. Sme tím profesionálov, ktorí sa venujú odškodneniu dopravných nehôd. Nič dopredu neplatíte.