Ako získať odškodnenie

Cieľom je pomôcť

Naším cieľom je pomôcť poškodeným získať spravodlivú výšku odškodného za ujmu na zdraví po dopravnej nehode z povinného zmluvného poistenia vinníka nehody. Žiaľ, poznáme prax poisťovní, ktoré vyplácajú odškodnenie nezodpovedajúce vzniknutej ujme, pretože využívajú neznalosť a neskúsenosť svojich klientov. Navyše často odrádzajú poškodených nezmyselnou byrokraciou alebo im navrhujú, aby podpísali jednostranne nevýhodné dohody o urovnaní. Čoraz častejšie je poškodeným výplata ich odškodného odmietnutá s odkazom na domáhanie sa svojich práv súdnou cestou.

Ako získať spravodlivé odškodnenie

Ak chcete získať spravodlivú výšku odškodného, je nutné obrátiť sa na profesionálov, a to najlepšie už v počiatkoch riešenia náhrady škody z dopravnej nehody. Pri uplatňovaní práv na odškodné platia prísne premlčacie lehoty, preto je vhodné kontaktovať našu spoločnosť čím skôr. V niektorých prípadoch dokážeme získať odškodné až 3 roky od nehody.

Pomôžeme Vám získať spravodlivú výšku Vášho odškodného. Takú sumu, na ktorú máte skutočne právo. Jedná sa najmä o:

  • náhradu za vytrpené bolesti (bolestné)
  • náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia (trvalé následky)
  • náhradu za stratu na zárobku počas a po skončení pracovnej neschopnosti,
  • náhradu za stratu na dôchodku,
  • náhradu účelných nákladov spojených s liečením (lieky, zdravotnícke pomôcky, cestovné atď.).


Ako prvý krok, potrebujeme mať na Vás kontakt, aby sme sa Vám vedeli spätne ozvať a dohodnúť si stretnutie. Môžete tiež rovno nahlásiť u nás nehodu a náš zástupca Vás bude čoskoro kontaktovať.

 

Kontakt

Infolinka: 0905 603 805
0903 132 896
Email: info@sanum.sk
Web: www.odskodneponehode.sk
www.sanum.sk

Viac o nás

SANUM Odškodné Po Nehode, s.r.o. pomáha získať spravodlivé odškodnenie za ujmu na zdraví po dopravnej nehode. Sme tím profesionálov, ktorí sa venujú odškodneniu dopravných nehôd. Nič dopredu neplatíte.