Výška náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia sa zvyšuje

Napísal Špecialista na odškodnenie škody na zdraví.

Dňa 14. mája 2012 vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nové opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť (bolestné) a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2012. S účinnosťou od 31. mája 2012 sa hodnota jedného bodu, ktorým sa ohodnocuje bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia zvyšuje z 15,38 eura na 15,72 eura.

Naša zásada: žiadne poplatky vopred

Nič neriskujete

Naším cieľom je pomôcť. Poznáme prax poisťovní, ktoré vyplácajú nízke sumy odškodného, pretože využívajú neznalosť a neskúsenosť poškodených, čo znemožňuje prístup k spravodlivému odškodneniu. Keďže nikomu nechceme uprieť právo na spravodlivé odškodnenie, riadime sa zásadou „žiadne poplatky vopred“. Naši klienti nám za naše služby neplatia nič dopredu. Naša odmena závisí od výšky získaného odškodnenia a uhrádza sa až zo samotnej získanej výšky odškodného, čo znamená, že ak nebudeme úspešní:

  • za naše služby nám nič nezaplatíte, a
  • náklady na právne zastúpenie hradíme za Vás my.

Kto môže byť našim klientom?

Boli ste účastníkom dopravnej nehody? Utrpeli ste ujmu na zdraví? Ak áno, máte právo na finančné odškodnenie.

Získanie odškodnenia po dopravnej nehode je komplikovaný proces. Vždy stojíte proti silnejším subjektom, väčšinou poisťovniam, ktoré hľadajú spôsoby ako vyplatiť čo najnižšiu sumu odškodnenia. Navyše pri škode na zdraví platia prísne premlčacie lehoty, preto ak chcete získať spravodlivú výšku odškodného, je nutné obrátiť sa na profesionálov, a to najlepšie už v počiatkoch riešenia náhrady škody z dopravnej nehody. V niektorých prípadoch však vieme získať odškodné aj 3 roky po nehode.

Založenie práva na odškodné

Je jedno, či ste zamestnanec, podnikateľ, SZČO, majiteľ spoločnosti s ručením obbedzeným (s.r.o.), študent či nezamestnaný, každý z Vás má právo na odškodné na zdraví po dopravnej nehode. Toto právo je založené na samotnom fakte, že ste sa stali účastníkom dopravnej nehody, ktorú ste nezapríčinili.

Súčasťou odškodného je aj náhrada ušlého zisku, resp. straty na zárobku. Pri zamestnancoch je tento výpočet jednoduchší. Pri podnikateľoch-živnostníkoch alebo osobách, ktoré majú za sebou už založenie s.r.o. (spoločníci v s.r.o.) je výpočet tohto nároku pomerne zložitý a vždy sa posudzuje individuálne.

Pre viac informácii kontaktujte našu spoločnosť. Radi Vám poskytneme doplňujúce informácie.

Kontakt

Infolinka: 0905 603 805
0903 132 896
Email: info@sanum.sk
Web: www.odskodneponehode.sk
www.sanum.sk

Viac o nás

SANUM Odškodné Po Nehode, s.r.o. pomáha získať spravodlivé odškodnenie za ujmu na zdraví po dopravnej nehode. Sme tím profesionálov, ktorí sa venujú odškodneniu dopravných nehôd. Nič dopredu neplatíte.