Často kladené otázky

Mám právo na odškodné?

Právo na odškodné má každý účastník dopravnej nehody, ak:

  • nehodu nezavinil, najmä vodič vozidla, ktorý nehodu nezavinil, spolujazdec, chodec, cyklista a pod.;
  • následkom nehody utrpel akúkoľvek ujmu na zdraví
  • právo na odškodné uplatnil v premlčacej lehote (v niektorých prípadoch vieme získať odškodné aj 3 roky po nehode)

Ako dlho trvá získanie odškodného?

Doba trvania získania odškodného sa nedá paušalizovať. Vždy je to od prípadu k prípadu iné. Stále sa však snažíme o získanie odškodného v čo najkratšom možnom čase a najvyššej možnej výške.

Koľko môžem získať ako odškodné?

Výška odškodnenia závisí od množstva faktorov. Predovšetkým od vážnosti ujmy, vytrpenej bolesti spôsobenej škodou na zdraví, jej liečením alebo odstraňovaním jej následkov, trvalých následkov a pod. Orientačnú sumu odškodného si viete vypočítať v našej kalkulačke odškodného.

Platia sa nejaké poplatky dopredu?

Nie. Za naše služby neplatíte nič dopredu. Nie sú žiadne skryté poplatky. Žiaden náš spolupracovník nie je oprávnený od Vás žiadať žiadnu platbu vopred. Naša odmena je uhradená percentom zo získaného odškodného, a to až po jeho získaní.

Ako sa môžem stať Vašim klientom?

Stačí vyplniť formulár na nahlásenie nehody. Naším klientom môže byť:

  • účastník dopravnej nehody, najmä vodič, ktorý nehodu nezavinil, spolujazdec, chodec, cyklista a pod.; a to kdekoľvek na Slovensku
  • následkom nehody ste utrpeli akúkoľvek ujmu na zdraví (od menej závažných až po tie najzávažnejšie ujmy)
  • nehoda sa stala v posledných troch rokoch
  • doteraz ste neobdržali žiadne odškodnenie ALEBO s výškou svojho odškodnenia nie ste spokojný

Čo budete odo mňa potrebovať?

Ako prvý krok sa s Vami potrebujeme skontaktovať, preto najlepšie bude, keď vyplníte krátky kontaktný formulár na tejto stránke alebo rovno prejdete na stránku nahlásenie nehody. Následne sa Vám ozveme a dohodneme si s Vami stretnutie. Od Vás budeme potrebovať všetky doklady, ktoré súvisia s nehodou (správa o nehode, policajný záznam, číslo poistnej udalosti, lekárska správa atď.).

Kontakt

Infolinka: 0905 603 805

Email: info@sanum.sk
Web: www.odskodneponehode.sk
www.sanum.sk

Viac o nás

SANUM Odškodné Po Nehode, s.r.o. pomáha získať spravodlivé odškodnenie za ujmu na zdraví po dopravnej nehode. Sme tím profesionálov, ktorí sa venujú odškodneniu dopravných nehôd. Nič dopredu neplatíte.